Portal - Słopnice
polski Strona główna /
PRZETARGI, WNIOSKI, OFERTY
Sobota - 21 lipca 2018      ZESPÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I PRZEDSZKOLA im. JANA PAWŁA II w SŁOPNICACH
 
ZSPiP
 
 
SZKOŁA PODSTAWOWA
 
 
PRZEDSZKOLE
 
 
BIBLOTEKA
 
 
PEDAGOG SZKOLNY
 
 
LOGOPEDA SZKOLNY
 
 
NASZ PATRON
 
 
DOKUMENTY SZKOLNE
 
  Rekrutacja dzieci do przedszkola na r.szk.2018/19  
 
HISTORIA SZKOŁY
 
 
NAUCZYCIELE ZSPiP
 
 
KALENDARZ UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH I PRZEDSZKOLNYCH
 
 
KALENADARZ ROKU SZKOLNEGO
 
 
GALERIA
 
 
LINKI
 
 
KSIĘGA GOŚĆI
 
 
ZESTAW PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W PRZEDSZKOLU ORAZ W SZKOLE PODSTAWOWEJ 2015/16
 
 
SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA
 
 
ABSOLWENCI SZKOŁY
 
 
PLANY LEKCJI
 
 
DRUKI DO POBRANIA
 
 
PRZETARGI, WNIOSKI, OFERTY
 
  EWALUACJA  
  GALERIA PRAC PLASTYCZNYCH UCZNIÓW KLAS IV-VI  
Tytul strony

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Numer postępowania: 262-2/12


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 w postępowaniu o udzielenie zamówienia na

 dostawę materiałów dydaktycznych

 

 

 

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszego dokumentu i załączników. Pełne ryzyko nieterminowego dostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, oraz przedłożenia oferty nie w pełni odpowiadającej zbiorowi niniejszych dokumentów ponosi Wykonawca. 


© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: MM