Portal - Słopnice
polski Czwartek - 18 października 2018 Hanny, Klementyny, Łukasza      ZESPÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I PRZEDSZKOLA im. JANA PAWŁA II w SŁOPNICACH
Strona główna /
PRZETARGI, WNIOSKI, OFERTY
Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wyszukiwarka
 
 
Tytul strony

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Numer postępowania: 262-2/12


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 w postępowaniu o udzielenie zamówienia na

 dostawę materiałów dydaktycznych

 

 

 

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszego dokumentu i załączników. Pełne ryzyko nieterminowego dostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, oraz przedłożenia oferty nie w pełni odpowiadającej zbiorowi niniejszych dokumentów ponosi Wykonawca. 

Interaktywna Polska
Webmaster: MM