Portal - Słopnice
polski Czwartek - 18 października 2018 Hanny, Klementyny, Łukasza      ZESPÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I PRZEDSZKOLA im. JANA PAWŁA II w SŁOPNICACH
Strona główna /
SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA
Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wyszukiwarka
 
 
Szkolny zestaw programów wychowania przedszkolnego i szkolnego zestawu programów nauczania na rok szkolny 2009/2010
Uchwała Nr 14-2008/2009
Rady Pedagogicznej Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Jana Pawła II w Słopnicach
z dnia 15 czerwca 2009 r.
 
w sprawie: ustalenia zestawu programów wychowania przedszkolnego i szkolnego zestawu programów nauczania na rok szkolny 2009/2010
 
 
            Na podstawie 22 a Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2004 Nr 256 poz. 2572 ze zm.) oraz § 20 pkt 1  Regulaminu Działalności Rady Pedagogicznej Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Jana Pawła II w Słopnicach (Uchwała Nr 2/2005 z dnia 27 stycznia 2005 r.)
 
Rada Pedagogiczna uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
Rada Pedagogiczna ustala następujący zestaw programów wychowania przedszkolnego:
  1. Oddział Przedszkolny 3-5 latków:
1)      „ABC. Program nauczania przedszkolnego XXI wieku” nr DKW-4013-1 / 00 autorstwa Anny Łady Grodzickiej
2)      „Dziecięca matematyka” nr DKW-4013-5 / 01 autorstwa E.Gruszczyk-Kolczyńskiej
 
2.Oddział przedszkolny 6-latków:
1)       „ABC. Program nauczania przedszkolnego XXI wieku” nr DKW-4013-1 / 00 autorstwa Anny Łady Grodzickiej
2)      „Dziecięca matematyka” nr DKW-4013-5/01 autorstwa E. Gruszczyk-Kolczyńskiej
3)      Religia – „W radości dzieci Bożych” – nr AZ-0-04/3 autorstwa s.Marii Najowicz i Marioli Żołowicz
 
§ 2
 
Rada Pedagogiczna ustala następujący zestaw programów I etapu edukacyjnego:
1. Klasa I:
1)      kształcenie zintegrowane: „Program wczesnoszkolnej edukacji XXI wieku klasy I – III DKW-4014-267/99
2)      język angielski: „Nauczanie języka angielskiego dla klas I – III szkoły podstawowej – I etap edukacyjny - nr DKW-4014-8/00
3)      religia: „Katecheza kościoła katolickiego w Polsce” – nr AZ-2-01/1
 
2.Klasa II:
1)      kształcenie zintegrowane: „Program wczesnoszkolnej edukacji XXI wieku klasy I – III DKW-4014-267/99
2)      język angielski: „Nauczanie języka angielskiego dla klas I – III szkoły podstawowej – I etap edukacyjny - nr DKW-4014-8/00
3)      religia: „Katecheza kościoła katolickiego w Polsce” – nr AZ-2-01/1
4)      informatyka: „Komputerowe opowieści – nr DKOS-4014-40/02
 
3.Klasa III:
1)      kształcenie zintegrowane: „Program wczesnoszkolnej edukacji XXI wieku klasy I – III DKW-4014-267/99
2)      język angielski: „Nauczanie języka angielskiego dla klas I – III szkoły podstawowej – I etap edukacyjny - nr DKW-4014-8/00
3)      religia: „Katecheza kościoła katolickiego w Polsce” – nr AZ-2-01/1
4)      informatyka: „Komputerowe opowieści – nr DKOS-4014-40/02
 
§ 3
 
Rada Pedagogiczna ustala następujący zestaw programów II etapu edukacyjnego:
 
1.Klasa IV:
1)      język polski: „Słowa na start! Program nauczania języka polskiego w klasach 4-6 szkoły podstawowej” – nr DKOS-5002-62/04
2)      język angielski: „Program nauczania języka angielskiego dla klas IV – VI szk. podst. II etap edukacyjny” – nr DKW-4014-59/99
3)      matematyka: „Program nauczania matematyki w kl. IV – VI szkoły podstawowej” – nr DKW-4014-15/99
4)      plastyka: „Dom i okolica – program nauczania sztuki i plastyki w kl. IV – VI szkoły podstawowej” – nr DKW-4014-157/99
5)      muzyka: „Malowane muzyką – program nauczania muzyki w kl. IV – VI” – nr DKW-4014-15/00
Uwagi: plastyka i muzyka realizowana jest w ramach sztuki
6)      wychowanie fizyczne: „Program nauczania wychowania fizycznego w kl. IV – VI” DKW-4014-68/99
7)      religia: „Katecheza Kościoła Katolickiego w Polsce” – AZ-2-01/1
8)      informatyka: „Komputerowe opowieści – nr DKOS-4014-40/02
9)      historia i społeczeństwo: „Człowiek i jego cywilizacja program nauczania historii kl. IV-VI” – nr DKW-4014-175/99
10) przyroda: „Program nauczania przyrody w szkole podstawowej dla klas IV – VI” – DKW-4014-51/99
 
2.Klasa V:
1)      język polski: „Oglądam świat – program nauczania języka polskiego w kl. IV – VI szkoły podstawowej” – nr DKW-4014-203/99
2)      język angielski: „Program nauczania języka angielskiego dla klas IV – VI szk. podst. II etap edukacyjny” – nr DKW-4014-59/99
3)      matematyka: „Program nauczania matematyki w kl. IV – VI szkoły podstawowej” – nr DKW-4014-15/99
4)      plastyka: „Dom i okolica – program nauczania sztuki i plastyki w kl. IV – VI szkoły podstawowej” – nr DKW-4014-157/99
5)      muzyka: „Malowane muzyką – program nauczania muzyki w kl. IV – VI” – nr DKW-4014-15/00
Uwagi: plastyka i muzyka realizowana jest w ramach sztuki
6)      wychowanie fizyczne: „Program nauczania wychowania fizycznego w kl. IV – VI” DKW-4014-68/99
7)      religia: „Katecheza Kościoła Katolickiego w Polsce” – AZ-2-01/1
8)      informatyka: „Komputerowe opowieści – nr DKOS-4014-40/02
9)      historia i społeczeństwo: „Człowiek i jego cywilizacja program nauczania historii kl. IV-VI” – nr DKW-4014-175/99
10) przyroda: „Program nauczania przyrody w szkole podstawowej dla klas IV – VI” – DKW-4014-51/99
11) technika: „Technika na co dzień. Modułowy program nauczania techniki w klasach IV – VI szkoły podstawowej” – nr DKOS-5002-11/04
 
3.Klasa VI:
1)      język polski: „Oglądam świat – program nauczania języka polskiego w kl. IV – VI szkoły podstawowej” – nr DKW-4014-203/99
2)      język angielski: „Program nauczania języka angielskiego dla klas IV – VI szk. podst. II etap edukacyjny” – nr DKW-4014-59/99
3)      matematyka: „Program nauczania matematyki w kl. IV – VI szkoły podstawowej” – nr DKW-4014-15/99
4)      wychowanie fizyczne: „Program nauczania wychowania fizycznego w kl. IV – VI” DKW-4014-68/99
5)      religia: „Katecheza Kościoła Katolickiego w Polsce” – AZ-2-01/1
6)      informatyka: „Informatyka 2000” – nr DKW-4014-56/99
7)      historia i społeczeństwo: „Człowiek i jego cywilizacja program nauczania historii kl. IV-VI” – nr DKW-4014-175/99
8)      przyroda: „Program nauczania przyrody w szkole podstawowej dla klas IV – VI” – DKW-4014-51/99
9)      technika: „Technika i wychowanie komunikacyjne dla szkoły podstawowej” – nr DKW-4014-292/99
 
 
§ 4
 
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Pedagogicznej.
 
 
§ 5
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Interaktywna Polska
Webmaster: MM